Videos

Play Video

שאלת עמדה לתלמידים בעלי קשיים בתפקודי למידה

Play Video

פאנל- יהודית ודמוקרטית בחברה מגוונת

Play Video

מתחברים ביסודות – כנס 25 שנה ליסודות

Play Video

משאל רחוב- כנס 25 שנה ליסודות

Play Video

השתקפות במראה- כנס 25 שנה ליסודות

Play Video

מוסר יהדות וחברה- בדרך להסכמה? הרב יעקב מדן ופרופ’ מרדכי קרמניצר

Play Video

כשחז”ל מנהלים מחלוקת, לימוד משותף – הרב פרופ’ יהודה ברנדס ורוחמה גבל-רדמן

Play Video

הגיע הזמן להוריד את המסכות ולהתחיל לדבר- כנס 25 שנה ליסודות

Play Video

ראיון עם הרב י”צ רימון לקראת שנת השמיטה תשע”ה

You may also be interested in

Skip to content